CAUTĂ AICI:

Rațiune vs. Natură

Ferice de mai poți spera
Să ieşi din marea asta-a rătăcirii!
O, ce nu ştii, nespus te-ar ajuta
Ce știi nu ți-e în folosinţa firii.

Faust, Goethe