CAUTĂ AICI:

Sâmburi de romantism

FAUST:

Nu-n amorţire-mi caut eu salvare;
Ce-i bun la om, stă în înfiorare;
Simţirii lumea-i dă un mare preț,
Pe om cumplitu-l face, zguduind, măreţ.

Faust, Goethe