CAUTĂ AICI:

Nu există o mare fericire fără mari interdicţii

Taina consta în faptul de a nu-ţi putea permite orice. Perioadele istorice în care totul este permis i-au fãcut pe oameni de fiecare dată nefericiți. Disciplina, abstinenţa, cavalerismul, muzica, moralitatea, poezia, formalismul, interdicţiile sociale, toate acestea nu au alt sens mai profund decât să confere vieţii limitele corectitudinii şi o formă distinctă. Nu există nimic de genul unei fericiri nelimitate. Nu există o mare fericire fără mari interdicţii. (Omul fără însușiri, Robert Musil)