CAUTĂ AICI:

Paşadia susţine că țara noastră nu a dat nimic civilizației

Îl întrebai dacă nu în nestatornicia domniilor și în teama de năvăliri trebuie cautată pricina că nu s-a durat şi la noi măreț și trainic ca în Apus? Plăcerea nobilă de a zidi nu a lipsit unora dintre voievozi; Brâncoveanu bunăoară ridicase pe întinsele lui moșii curți bogate. Îmi răspunse că nu; iubirea de frumos fiind unul din privilegiile popoarelor de stirpe înaltă și printre acestea nu putea fi prenumărat şi al nostru care n-a dat civilizației nimic.

Mateiu Caragiale - Craii de Curtea-Veche