CAUTĂ AICI:

Suferința adevărată este individuală. Stalin a zis ceva asemănător

Adevărata nenorocire, pe drept cuvânt - suferința supremă - este specifică, nu difuză. Că extremele cumplite ale agoniei le îndură omul luat ca entitate și niciodată omul ca masă - pentru asta ar trebui să-i mulțumim Dumnezeului cel milostiv!

Edgar Allan Poe - Îngropat de viu