CAUTĂ AICI:

La la la la la

Am remarcat că toți cei înzestrați cu o voce melodioasă dau dovadă de-o anumită insuficiență mentală.

Emil Cioran - Caiete (1957-1965)