CAUTĂ AICI:

Lauda este doar pentru învingători

Ratarea nu se scuză niciodată, cu nimic. Izbânzile - chiar când sunt rodul infamiei morale - tot izbânzi rămân.

Mihail Sebastian - Jurnal