CAUTĂ AICI:

Cunoașterea vine din interior

FAUST:

E pergamentul, în sfințenia-i, o fântână
Ce setea ți-o astâmpără pe veci?
Nu afli-nviorare până
Din propriu-ți suflet nu țâșnește, deci.

Goethe - Faust I (566-569)