CAUTĂ AICI:

Valurile vieții

Puțini sunt cei care hotărăsc singuri în privința lor și a bunurilor lor; ceilalți, ca obiectele ce plutesc pe apele râurilor, nu merg înainte: sunt purtați. Unii sunt ținuți la suprafață și mișcați mai încet de un curent mai slab, alții sunt smunciți cu violență, alții sunt aruncați pe marginea râului de un curent mai puternic, alții sunt azvârliți în mare de valul umflat. Se cuvine, așadar, să hotăram ce anume voim și să stăruim în planurile noastre.

Seneca - Scrisori către Lucilius (23,8)