CAUTĂ AICI:

Cum funcționează marxismul

„Vine prăpăd, asta‑i părerea lui Alexe”, îmi spune Leonte, „nu peste noapte, ci încetul cu încetul. Rușii aplică oriunde metodele încercate la ei acasă, le aplică aidoma, fără nici o imaginație, pretutindeni unde ajung. Ei pretind că fac politică științifică, n‑au nevoie de imaginație. Rușii sunt convinși că ei dețin Adevărul, care va fi impus «dialectic» pe calea forței oriunde vor pătrunde. Cum? Dialectic și totuși pe calea forței? în mintea lor asta se potrivește, căci dialectica lor este sofismul ridicat la rang de principiu universal. N‑avem decât să ne informăm ce au făcut acasă, ca să știm ce vor face aiurea și la noi. Omul va fi asimilat întru totul coordonatelor sale materiale și redus la automatismele declanșate de groaza foamei și de teroare. La început, rușii vor dezorganiza munca și producția. Prin «lipsuri» impuse metodic și într‑adins, ei vor încerca să ne convingă că omul este ceea ce mănâncă și nimic alt. După ce vor fi distrus toate pretențiile la un nivel de trai omenesc, ei vor desființa orice simț de demnitate, prefăcând pe om încetul cu încetul într‑un automat al muncii în serviciul statului. Și cine‑i statul? în primul rând noua «elită» care consideră pe intelectualul de vocație drept dușmanul numărul unu al ei. Așa‑zisa «linie» va lua locul libertății spirituale, lozinca va lua locul conștiinței, partidul va lua locul lui Dumnezeu.”
==========
Lucian Blaga - Luntrea lui Caron
- Bookmark on Page 87 | Loc. 1324  | Added on Wednesday, August 19, 2015, 10:42 AM