CAUTĂ AICI:

Krișna despre nemurire prin transmigrația sufletelor

12. N-a fost nici o vreme când eu să nu fi existat sau tu, sau părinții aceștia; la fel, noi nu vom înceta să existăm vreodată cu toții în viitor.

13. Precum cel întrupat în acest trup trece prin copilărie, tinerețe și bătrânețe, tot așa trece după moarte și în alt trup. Cel tare nu este tulburat de aceasta.

14. Contactele simțurilor cu materia, o fiu a lui Kunti, sunt reci sau calde, plăcute sau dureroase, vin și se duc, sunt trecătoare; îndură-le, o Bharata.

15. Omul, pe care acestea nu-l clătină, o tu cel puternic ca un taur printre oameni, care este același la suferință și bucurie, numai acela poate căpăta nemurirea.

Bhagavad Gita (II, 12-15)