CAUTĂ AICI:

Mintea neclintită în înțelepciune

55. Când se leapădă de toate dorințele care-i vin în minte, o fiu al lui Prtha, când se mulțumește în el însuși și cu el însuși, atunci se spune că este neclintit în înțelepciune.

56. Despre cel cu mintea netulburată de durere și fericire, părăsit de dorințe, lipsit de patimă, frică și mânie, se spune că este un ascet cu mintea neclintită.

57. Cel care este desprins oriunde, care fie că dobândește binele sau răul, nu se bucură și nu se supără, acela are înțelepciunea neclintită.

Bhagavad Gita (II, 55-57)