CAUTĂ AICI:

Nu abuza de bunăvoința divinității

6. A spus Avva Visarion: Când se întâmplă să ai pace și nu ești luptat, atunci mai mult să te smerești, ca nu cumva intrând înlăuntrul nostru bucurie străină să ne mândrim și să fim dați războiului. Căci, de multe ori, Dumnezeu, pentru slăbiciunile noastre, nu îngăduie să fim dați războiului, ca să nu pierim.

Patericul Mare (I, 6)