CAUTĂ AICI:

Tempus fugit

94. A zis un Bătrân: Aur dacă pierde cineva și argint, poate să afle ceva în loc. Dar cel care pierde timp nu poate să găsească altul în locul lui.

Patericul Mare (XI, 94)