CAUTĂ AICI:

Toată lumea moare, fără discriminare!

Știu că săraci și inși cu stare,
Mireni și popi, cuminți și fleți,
Superbi și sluți, și mic și mare,
Rândași, prinți, darnici, hrăpăreți,
Și doamne-având la guler creți,
De orice stare, rang și grad,
Cu steme-n păr, și frumuseți,
De-a valma, pradă morții cad.

François Villon - Marele Testament XXXIX