CAUTĂ AICI:

Vocația esențială a poporului rus

Judecând după textele lui Dostoievski și Tolstoi, coroborate cu istoria rusă, îndeosebi a ultimilor patruzeci de ani, vocația esențială a poporului rus este suferința. Nici un alt popor nu aspiră ca acesta după cât mai multă, mai deplină suferință. Nici un alt popor n-a făcut totul pentru ca să se abată asupra lui nefericirile toate ale acestei lumi. Mesianismul rus este, înainte de toate, asumarea suferinței umane-prea umane. Dar o dată asumată, suferința este de îndată revărsată asupra altora.

Nicolae Balotă - Caietul albastru