CAUTĂ AICI:

Călătoria contează nu destinația

Ceea ce e neplăcut în viață e că ea urmează un curs. Lucrurile cele mai jinduite, odată devenite reale, pierd tocmai acel ceva insesizabil care a făcut ca ele să fie dorite. Și asta, prin realizarea lor exact așa cum au fost visate.

Jeni Acterian - Jurnalul unei fete greu de mulțumit