CAUTĂ AICI:

Belu Zilber despre impunerea comunismului

Comunismul este o nouă metodă de gândire, care, spunea el, nu se poate impune atâta vreme cât dăinuie mentalitatea burgheză. Cineva care s-a născut și a crescut în mentalitatea burgheză nu-și poate însuși modul de gândire comunist și deci va fi un inadaptabil sub un astfel de regim. Or, pentru a rupe continuitatea acestei mentalități și a face loc noilor generații cu educație comunistă, trebuie mai întâi să dispară generațiile crescute în spirit burghez. Acei care nu-și vor manifesta în nici un fel opoziția față de regim și vor accepta cu pasivitate condițiile de existență ce le vor fi oferite vor putea să supraviețuiască până la dispariția lor naturală pe calea procesului biologic firesc. Cei care se vor împotrivi, cu vorba sau cu fapta, dovedindu-se dușmani activi și deci periculoși, vor fi făcuți să dispară din mijlocul societății și vor fi ori suprimați, ori își vor sfârși zilele în închisori și lagăre de muncă. Când și ultimii oameni din vechile generații, care între timp au înțeles că prețul supraviețuirii era tăcerea, vor fi pierit fără să mai fi transmis descendenților nimic din educația și amintirile vremurilor trecute, tinerii astfel dezmoșteniți, care îi vor înlocui, nu vor mai suferi nici o influența nocivă și vor cunoaște numai viața în societatea comunistă.

Ion Ioanid - Închisoarea noastră cea de toate zilele (Vol II)