CAUTĂ AICI:

Ce e de făcut?

Vei aștepta cu sufletul împăcat, fie să te stingi, fie să fii trecut în altă lume. Și, până ce sosește clipa potrivită a acestui sfârșit, ce e de făcut? Ce altceva decât să-i cinstești și să-i binecuvântezi pe zei și să faci bine oamenilor, să-i suporți și să stai la distanță de ei?

Marcus Aurelius - Gânduri către sine însuși (V, 33)