CAUTĂ AICI:

Elogiul vinului

Câte nu face beția? Dezvăluie taine, speranțe
Înfăptuiește, împinge la luptă pe cel ce-i  nevolnic,
Despovărează pe cei chinuiți, dăruiește talente.
Cine n-a fost elocvent de pe urma fecundelor cupe?
În sărăcie-nglodat, cine nu s-a simțit fără grijă?

Horatius - Epistola a V-a