CAUTĂ AICI:

În numele ideologiilor se comit cele mai odioase crime

Ca să facă răul, omul trebuie mai întâi să-l perceapă ca bine sau ca o faptă firească și înțeleasă ca atare. Așa este, din fericire, natura omului, că el trebuie să caute justificare faptelor sale.
Ideologia! Iată cine oferă justificarea nelegiuirii și tăria necesară, de lungă durată, sceleratului. Acea teorie socială care îl ajută să-și justifice faptele față de sine și față de alții, și să nu audă reproșuri, nici blesteme, ci doar laudă și vorbe de cinstire. Astfel inchizitorii își motivau acțiunile prin creștinism, cuceritorii - prin glorificarea patriei, colonizatorii - prin civilizație, naziștii - prin rasă, iacobinii și bolșevicii - prin egalitatea, fraternitatea și fericirea generațiilor viitoare.

Alexandr Soljenițîn - Arhipelagul Gulag I