CAUTĂ AICI:

Ovidiu se poziționează anti avort

Cea care-ntâi încearcă să se scape de fătul ei fraged
În a'ei crunte porniri, bine-ar fi fost de pierea!
Cum, ca să n-ai așadar câteva-ncrețituri pe-al tău pântec,
Vei răvăși tristul câmp al bătăliei ce-ai dat?
Dacă-n bătrânele vremi aveau mamele aceste năravuri,
Ar fi pierit de pe glob neamul întreg omenesc.

Ovidiu - Amoruri II, 24