CAUTĂ AICI:

Cea mai bună moarte

Și întipărește-ți bine în minte ceea ce vreau să-ți spun acuma, căci îți va fi de mare folos și ușurare în muncile dumitale:  și anume să îndepărtezi închipuirea evenimentelor potrivnice care ți s-ar putea întâmpla, întrucât cel mai cumplit dintre toate este moartea, și, cum ea este bună, cel mai bun dintre toate este să mori. Iuliu Cezar, viteazul împărat roman, a fost întrebat care este cea mai bună moarte; a răspuns că cea negândită, bruscă și neprevăzută; și cu toate că a răspuns ca un pagân și ca unul străin de cunoașterea adevăratului Dumnezeu, a vorbit totuși bine, pentru a se cruța de întristarea omenească.

Miguel de Cervantes - Don Quijote