CAUTĂ AICI:

Judecăți de valoare

Să judeci ziua doar în faptul serii,
S-ar cuveni, și viața abia când moare.

Petrarca - Canțonierul (XXIII)