CAUTĂ AICI:

Cioran despre Divina Comedie

Infernul - precis ca un proces verbal;
Purgatoriul - fals, ca orice aluzie la cele cerești;
Paradisul - etalare de plăsmuiri serbede...

Trilogia lui Dante constituie cea mai strălucită reabilitare a Diavolului pe care va fi întreprins-o vreodată un creștin.


Emil Cioran - Silogismele amăraciunii
IMG-20190520-100052-123