CAUTĂ AICI:

Self-consciousness

Să-ți simți creierul: fenomen la fel de nefast pentru gândire și pentru bărbăție.

Emil Cioran - Silogismele amărăciunii