CAUTĂ AICI:

Condițiile lui Dumnezeu

"Dumnezeu însuși nu poate exista fără oameni înțelepți" - a spus Luther, și pe drept cuvânt, dar "Dumnezeu poate exista și mai puțin fără oameni neînțelepți" - asta n-a mai spus-o bunul Luther!

Friedrich Nietzsche - Știința voioasă (129)