CAUTĂ AICI:

Cum să te ferești de mrejele iubirii

 

Veghează-te mai bine dinainte, 

Precum ți-am spus, și ia mai bine seama 

Să nu te prinzi în laț! Mai lesne este 

Să te ferești de mrejele iubirii 

Decât, dacă te-ai prins, să scapi din ele, 

Să rupi cumplite nodurile Venerei! 

Chiar încurcat și prins fiind în ele, 

Tot ai putea scăpa de dușman, dacă 

Nu te-ai mai pune-n calea ta tu singur 

Și n-ai mai trece cu vederea toate 

Cusururile sufletești și cele 

Trupești ale aceleia pe care 

O ceri ș-o vrei. Că doar așa fac oamenii 

Adeseori, fiind orbiți de patimă:

Împodobesc femeile cu daruri 

Pe care ele nu le au. De-aceea

Vezi niște stârpituri și niște slute

Că sunt în fruntea cinstei ș-a iubirii.


Lucretius - Poemul Naturii, IV