CAUTĂ AICI:

Despre medicină

 El pornește de la întreg, deci și de la timp ca întreg, pe care-l consideră bolnav - individului care trăiește în el i-ar fi tot atât de greu să fie sănătos ca unei picături de apă să stea neclintită într-o mare agitată. Tendința către convulsii și crampe i se pare a fi în mod special un rău al timpului. "Doar moartea este gratuită" - ceea ce înseamnă că trebuie să ne merităm sănătatea, și anume prin efortul conjugat al bolnavului și al medicului. În bolnav, starea patologică se manifestă frecvent ca rău moral care se răspândește apoi în organe. Dacă bolnavul nu arată în plan moral o voință de însănătoșire, atunci medicul trebuie să-i refuze îngrijirea; el nu face decât să primească un onorariu nemeritat. 


Ernst Junger - Jurnale pariziene