CAUTĂ AICI:

Prima calitate a unui om onest

 prima calitate a unui om onest e dispretuirea religiei, care ne vrea temători de lucrul cel mai natural din lume, care este moartea, și vrea să urâm unicul lucru frumos pe care destinul ni l-a dat, care e viața, precum și să aspirăm la un cer în care de eterna beatitudine au parte doar planetele, ce nu se bucură nici de răsplăți, nici de condamnări, ci de mișcarea lor eternă, în brațele vidului. Fiți puternic ca înțelepții Greciei antice și priviți moartea cu un ochi neclintit și fără frică. Isus a asudat prea mult așteptând-o. Ce anume avea de temut, pe de altă parte, din moment ce avea să reînvie?

Umberto Eco - Insula din ziua de ieri