CAUTĂ AICI:

După Goethe, uimirea în fața tainelor și a tiparelor lumii este suprema trăire la care poate ajunge omul

Nu-n amorțire-mi caut eu salvare;
Ce-i bun la om, stă în înfiorare;
Simțirii lumea-i dă un mare preț,
Pe om cumplitu-l face, zguduind, măreț.

Goethe - Faust II (6271-6274)