CAUTĂ AICI:

Frumusețea fără personalitate e împietrită

CHIRON:

Ce!.. Frumusețea la femei nu spune
Nimic, e-adesea-ncremenit obraz;
Slăvesc ființa ce tâșnește-anume
Cu chef de viață, în extaz.
În sine frumusețea-i fericită,
Dar grația-i de neînvins ispită.

Goethe - Faust II (7399-7404)