CAUTĂ AICI:

Fatalismul arab

Lasă ursita să se împlinească
Și nu te osteni să-ndrepți vreodată
Altceva decât strâmba judecată
A juzilor din lumea pământească

Într-ale vietii tulburate spume,
Nimica nu lăsa să-ți schimbe firea,
Nici bucuria oarbă, nici mâhnirea -
Că totul este trecător pe lume.

Vorbă cu vorbă, șirurile toate,
Câte ni le-a scris Soarta, le-am urmat -
Căci datul Sorții-i pe vecie dat,
Și să-l mai schimbe nimenea nu poate.

O mie și una de nopți (noaptea a 11-a)