CAUTĂ AICI:

Fiți creatori ca și Tatăl

Celălalt nume al Zeului este Tatăl, căci el face toate lucrurile.

Prin urmare, cea mai mare și mai sfântă grijă în această viață este, pentru cei care sunt înțelepți și cu mintea bună, aceea de a zămisli copii, iar cea mai mare nenorocire și lipsă de pietate este aceea de a părăsi viața fără a avea copii; iar cel care nu are copii este pedepsit după moarte de către daimoni.

Iar pedeapsa este aceasta: sufletul acelui om care n-a vrut copii este judecat și condamnat să intre într-un trup care nu are natură nici de bărbat, nici de femeie, ceea ce este un lucru blestemat sub soare.

Așadar, Asclepios, niciodată să nu-l fericești pe vreun om care nu are copii; dumper, să-l deplângi pentru nenorocirea lui, știind pedeapsa care i se pregătește și care îl așteaptă.

Hermes Trismegistus - Corpus Hermeticum III