CAUTĂ AICI:

Apostazia zilelor noastre prezisă de Hermes Trismegistos

Lâncezeala și plictiseala sufletelor va face ca nimic să nu rămână ferit de dispreț în întregul univers,  această lucrare imuabilă a Zeului [...]

În acele zile omul credincios va fi socotit nebun; omul necredincios va fi lăudat ca un înțelept; oamenii sălbatici vor fi considerați viteji; cel rău la inimă va fi aplaudat ca cel mai bun dintre oameni.

Sufletul și tot ce ține de el - fie născut muritor, fie hărăzit să atingă viața veșnică - toate aceste lucruri pe care ți le-am explicat nu vor fi decât subiect de batjocură și vor fi socotite prostii.

Va fi chiar primejdie de moarte, crede-mă, pentru cei care vor rămâne credincioși religiei și inteligenței.

Vor fi instituite drepturi noi, legi noi și nu va rămâne nici un cuvânt sfânt, nici o credință sacră,  religioasă și demnă de Cer și de lucrurile cerești.

Hermes Trismegistos - Predica desăvârșită sau Asclepios (Corpus Hermeticum)