CAUTĂ AICI:

Lumea-ntreagă e o scenă și toți oamenii-s actori

Dacă nu-i așa, ia spune-mi: n-ai văzut tu înfățișându-se nici o comedie în care intră regi, împărați și episcopi, cavaleri, doamne și alte felurite personaje? Unul face pe ticălosul, altul pe coțcarul, ăsta-i negustor, celălalt oștean, altul face pe prostul șiret, iar altul pe îndrăgostitul prost, dar ajungând comedia la capăt și lepădându-și veșmintele, rămân toți comedianții pe o potrivă.
- Da, am văzut, răspunse Sancho.
- Păi același lucru, spuse don Quijote, se-ntâmplă și-n comedie, și-n mersul ăstei lumi, unde unii fac pe împărații, alții pe episcopii și se-nchipuie, în sfârșit, toate rolurile câte pot să intre într-o comedie; dar sosind sfârșitul, care este atunci când viața își împlinește văleatul, tuturor le ia moartea veșmintele ce-i deosebeau, așa că rămân unul cu altul în mormânt.

Miguel de Cervantes - Don Quijote de la Mancha