CAUTĂ AICI:

Legea prostituției

Căci meseria de codoș nu este una oarecare, ci e meserie de discernători și e foarte necesară într-o republică bine organizată și n-ar trebui exercitată decât de oameni de obârșii bune; ba chiar ar trebui să fie controlori și examinatori pentru ea, așa cum sunt pentru celelalte meserii, cu numire și acreditare oficială, ca misiții de la bursele de mărfuri, evitându-se astfel multe necazuri pricinuite de faptul că meseria asta este lăsată pe mâna unor oameni nepregătiți și scurți la minte, precum femeiuști mai mult sau mai puțin prostănace, păjuleți și șnapani cu ani puțini și experiență redusă.

Miguel de Cervantes - Don Quijote de la Mancha, I, 18