CAUTĂ AICI:

Anina Rădulescu-Pogoneanu are nelămuriri despre marxism


- cine avea să decidă care sunt ‘nevoile’ oamenilor, pentru a le satisface?
- cum și cu ce preț se va stabili vreodată perfecta egalitate între indivizi?
- iar cei care vor veghea la respectarea ei nu vor forma oare o categorie aparte, suprapusă celorlalte?
- și de ce să îmbrățișăm teoria materialistă, pe care nimic nu o dovedește?
- cum să reducem istoria doar la evoluția mijloacelor de producție?

Annie Bentoiu - Timpul ce ni s-a dat