CAUTĂ AICI:

Sfaturi de viață ale Școlii Centrale de Fete


Sfaturi:

Învățați pentru viață, nu pentru note certificate.
Învățătura ne luminează mintea și ne ajută să înțelegem și să iubim ≤≤Frumosul, Binele și Adevărul≥≥.
Fii dreaptă. Înainte de a judeca pe altele, judecă-te pe tine.
Munca ne înviorează sufletul și ne mângâie în nenorociri.
Nu lăsa pe mâine ceea ce poți face astăzi.
Respectă-te dacă vrei să fii respectată.
Nu-ți vorbi de rău colegele. Nu le pârî. Nu șopti la ureche și nu primi să-ți șoptească.
Fii bună și generoasă.
Fă alteia ceea ce ai vrea să ți se facă și ție. Astfel vei fi fericită și vei face și pe alții fericiți.
Întreabă-te în fiece zi ce faptă bună ai săvârșit, pe cine ai ajutat și dacă ai meritat să fii lăudată și iubită de ai tăi.
Fii sinceră. Cuvântul tău să exprime gândirea ta.
Vorbește puțin. Vorbește ce trebuie. Vorbește când trebuie. Oratoria ta să fie fapta ta.
Alege-ți un ideal moral în viață, spre care să tindă zilnic puterile sufletului tău. Apoi fii stăpână pe tine, nu șovăi.

Annie Bentoiu - Timpul ce ni s-a dat