CAUTĂ AICI:

Epicureism

 

Cum? Nu se vede oare că natura 

Nimic nu strigă alta, fără numai 

Ca trupul să nu simtă vreo durere 

Iar sufletu-mpăcat cu sine însuși, 

Să n-aibă griji, să n-aibă nici o teamă

Noi, dar, vedem că prea puține lucruri 

Trupeștii firi îi sunt de trebuință: 

Acelei numai care-i iau durerea 

Și care, totuși, pot să-i mai îmbie 

Și mai multe desfătări.[...] 

...

Din când în când poți sta lungit pe iarbă 

Cu-amicii tăi, pe malul unei ape, 

Sub bolta cea de crengi a unui arbor,  
Înviorându-ți corpul cu puținul 

Pe care-l ai, atunce mai cu seamă 

Când timpul râde și când vremea anului 

Cu flori smăltează pajiștea cea verde. 


Lucretius - Poemul Naturii, II