CAUTĂ AICI:

Suferința dezvăluie caracterul


Îl vezi pe om! Când e bătut de soartă, 

Numai atunci îl poți cunoaște bine, 

Numai atunci el scapă din adâncul 

Inimii lui cuvântul adevărului, 

Numai atunce i se smulge masca 

Și chipul lui rămâne-așa cum este. 


Lucretius - Poemul Naturii, III