CAUTĂ AICI:

Metodă de lectură

 Pentru a-mi ajuta slaba ținere de minte - adică lipsa ei, atât de cumplită încât mi s-a întâmplat nu o dată să iau din nou în mână cărți de parcă ar fi fost pentru întâia oară și mi-ar fi fost necunoscute, deși le citisem cu luare-aminte cu numai câțiva ani în urmă, mâzgălindu-le cu însemnări —, am luat de câtva timp obiceiul s-adaug la sfârșitul fiecărei cărți (vorbesc despre cele pe care vreau să le citesc numai o dată) momentul în care am terminat-o de citit și impresia pe care mi-a lăsat-o, pentru ca astfel să-mi pot readuce în minte măcar atmosfera și idea generală pe care mi-am  făcut-o despre autor citind-o. 

Michel de Montaigne - Despre cărți, Eseuri II