CAUTĂ AICI:

Umanitatea în condiții de lagăr

De altfel, în condiții de foame, frig și lipsă de somn nu se lega nici o prietenie și Dugaev, în ciuda tinereții sale, înțelegea cât de falsă era zicala cum că necazul și nenorocirea leagă o prietenie. Ca prietenia să fie prietenie, ar fi trebuit ca temelia ei solidă să fi fost pusă într-o perioadă când condițiile de trai nu ajunseră la ultima limită, dincolo de care în om nu rămâne nimic omenesc, ci doar neîncredere, ură și minciună. Dugaev își amintea bine un proverb din Nord care înșira cele trei precepte ale deținutului: nu crede, nu te teme și nu cere...

Varlam Șalamov - Povestiri din Kolîma (Normă individuală)