CAUTĂ AICI:

Jocurile copiilor vs jocurile adulților

Și nu-mi lipseau, Doamne, memoria sau agerimea minții, cu care ai binevoit să mă dăruiești îndestulător pentru acea vârstă, dar îmi plăcea nespus să mă joc. Ei însă mă pedepseau pentru un lucru care și lor le făcea plăcere. Numai că jocurile celor mari se numesc ‘treburi serioase’; îi pedepsesc pe copii pentru jocurile lor, deși sunt la fel de copii și ei. Dar nimeni nu are îndurare nici față de unii, nici față de ceilalți. Căci ce altceva decât un asemenea joc dezgustător înfăptuia dascălul meu, care mă bătea când, dacă îl învingea vreun coleg de-al său cărturar într-o neînsemnată controversă, era ros de furie și de invidie mai mult decât mine când eram întrecut în jocul cu mingea de vreun tovarăș de joacă?

Sf. Augustin - Confesiuni, I.15